Vanaf 1 januari 2016 zijn de nieuwe loontabellen van de Cao Binnenvaart beschikbaar. Daarin staat het bruto loon van deksman tot schipper.  Klik hier om ze te downloaden.